Klag på indlæg

hør udsendelse med omtale af Klemperer