Klag på indlæg

fortrængning af den menneskelige gåde, lovløshed og uvilje