Klag på indlæg

Protest mod nynazist i Europarådets parlamentariske delegation mod diskrimination.