Klag på indlæg

ingen nynazister i EU-parlamentet.