Henning Toxværds blog

Anerkendelse ...

Fik bare lyst til at sige at jeg finder Klemperers LTI fantastisk godt oversat ... Stor ros til oversætteren, Henning Vangsgaard,

Henning Toxværd

Udgiv indhold