marianne olsens blog

Interview med Malene Fenger-Grøndahl

Se her:

http://go.tv2.dk/morgentv/id-63174765.html

Interviewet med Malene Fenger-Grøndahl viser med slående tydelighed, hvor nødvendigt det er at tage vare på hinanden. Ondskaben er ikke kun uden for vores døre.

At lytte og tale er den eneste mulige vej.

ingen nynazister i EU-parlamentet.

Den 15. december havde det antiracistiske netværk EGAM (European Grassroot Antiracist Movement) arrangeret en demonstration i Athen mod det græske medlem af EU.parlamentet fra Gyldent Daggry.

I går mailede Benjamin Abtan nedenstående:

Ingen ny-nazister i EU-parlamentet

Det er en stor glæde at sætte nedenstående mail fra det antiracistiske netværks formand, Benjamin Abtan ind her: Lørdag den 15. december blev der demonstreret i Athen imod at Grækenland havde et medlem fra gyldent daggry med i EU parlamentet-

Benjamin Abtan skriver:

 

ensidig akademisk sprogbrug

Det er katastrofalt i ordets bogstavelige forstand som som vendepunkt (i ulykkelig retning) at tro at men kan nøjes med at være akademisk i sin tilgang til menneskelige lidelser og historiske beretninger om dem.

Det blev tydeligt demonstreret i DR2s deadline den 5. december i år:

Protest mod nynazist i Europarådets parlamentariske delegation mod diskrimination.

 

Nynazisten Eleni Zarouli er blevet medlem af den græske delegation mod diskrimination i Europarådets parlamentariske forsamling.

Ja, den vanvittige selvmodsigelse er en realitet.

SOS mod racisme, Danmark, har skrevet til vores repræsentant i Europaparlamentet, Mogens Jensen, og bedt ham protestere. Han svarer:

fortrængning af den menneskelige gåde, lovløshed og uvilje

Det står ikke godt til, når et af Folketingets partier antaster Genevekonventionen, der beskytter civile i krig og krigsfanger. Et er at soldater bliver forråede og ikke altid magter at rette sig efter konventionen, noget andet er at et parti i Folketinget ærgrer sig over at Danmark i det hele taget har skrevet under på den.

Ordet fanger

hør udsendelse med omtale af Klemperer

I eksistensudsendelsen, første gang sendt den 27. februar 2012, fortæller jeg i samtale med Malene Fenger-Grøndahl om Victor Klemperer. Udsendelsen handler om Andreas Simonsens tænkning og hans glæde ved tysk kultur.

snyd og vendekåbe - sprog som sæbeboble.

tolalitære liberalistiske tendenser!

Da det danske demokrati skilte sig af med en integrationsminister der, tilsyneladende i lighed med sine forgængere, havde undladt at vise rettidig omsorg ved at give statsløse medmennesker det statsborgerskab som de har ret til, skaffede 'vi' os til gengæld en assimilationsminister, hvis han selv skal sige det. Senere, da hans udtalelse vakte bestyrtelse, skal han have sagt at det 'bare' var ord.

Udgiv indhold