Årets u-ord i Tyskland: Sozialtourismus (velfærdsturisme)

Das Unwort des Jahres er netop blevet valgt i Tyskland. Årets u-ord.  Valget er faldet på "Sozialtourismus", herhjemme kendt i varianten "velfældsturisme"

Begrundelsen lyder

" I løbet af det sidste år er diskussion om ønskværdig og ikke-ønskværdig indvandring til Tyskland igen blevet aktuel.

I denne sammenhæng har en række politikere og medier målrettet anvendt udtrykket ”Sozialtourismus” og derved skabt en stemning mod uønskede indvandrere, især dem fra Østeuropa. Andet led i det sammensatte ord ”turisme” fremmaner i modstrid med de åbenlyse kendsgerninger en rejseaktivitet forbundet med fornøjelser og rekreation.

Første led ”social” reducerer den omtalte indvandring til udelukkende at være rettet mod udnyttelse af det tyske socialsystem. Dette diskriminerer mennesker, der af simpel nød søger en bedre tilværelse i Tyskland og tilslører deres principielle ret dertil.

Udtrykket ”Sozialtourismus” indskriver sig dermed i rækken af andre ”Unworte” [fyord], der alle tjener til at fremme en sådan atmosfære: ”Fattigdomsindvandring” bliver i betydningen ”indvandring i socialsystemet” og som et oprindeligt fornærmende ord i stigende grad og uden nuancer brugt som et tilsyneladende sagligt, neutralt begreb. Med ”misbrug af den frie bevægelighed ” insinuerer man en kriminel adfærd hos dem, der gør brug af den frie bevægelighed i EU, nu også mennesker fra Bulgarien og Rumænien. 

 ”Sozialtourismus” er dog det hidtil mest insinuerende udtryk for en sådan ondskabsfuld hensigt."

(Oversættelse til dansk: Henning Vangsgaard, oversætter af LTI)

 

På tysk:

Im letzten Jahr ist die Diskussion um erwünschte und nicht 
erwünschte Zuwanderung nach Deutschland wieder aktuell geworden. 
In diesem Zusammenhang wurde von einigen Politikern und Medien mit dem 
Ausdruck „Sozialtourismus“ gezielt Stimmung gegen unerwünschte Zuwanderer, insbesondere aus Osteuropa, gemacht. Das Grundwort „Tourismus“ suggeriert in Verdrehung der offenkundigen Tatsachen eine dem Vergnügen und der Erholung dienende Reisetätigkeit. Das Bestimmungswort „Sozial“ reduziert die damit gemeinte Zuwanderung auf das Ziel, vom deutschen Sozialsystem zu profitieren. Dies diskriminiert Menschen, die aus purer Not in Deutschland eine bessere Zukunft suchen, und verschleiert ihr prinzipielles Recht hierzu. 
 
Der Ausdruck „Sozialtourismus“ reiht sich dabei in ein Netz weiterer Unwörter 
ein, die zusammen dazu dienen, diese Stimmung zu befördern: „Armutszuwanderung“ wird im Sinne von „Einwanderung in die ozialsysteme“ 
ursprünglich diffamierend und nun zunehmend undifferenziert als vermeintlich sachlich-neutraler Ausdruck verwendet. Mit „Freizügigkeitsmissbrauch“ wird denjenigen, die die in der EU jetzt auch für Menschen aus Bulgarien und Rumänien garantierte Freizügigkeit nutzen, ein kriminelles Verhalten unterstellt Der Ausdruck „Sozialtourismus“ treibt die Unterstellung einer böswilligen Absicht jedoch auf die Spitze.