Filosofisk Forum i København 24. november 2011 kl. 19.30

Er der et særligt ansvar for intellektuelle?

LTI præsenteres i Filosofisk Forum i København 24. november kl. 19.30 - Købmagergade 44 (gennem porten, auditorium 1)

I et af LTI's bidske afsnit anklager Klemperer særligt de dannede for at have svigtet al dannelse under nazismen. Udgangspunktet er en tysk litterat, Walther Linden, der før 1933 havde redigeret et rigtigt videnskabeligt tidsskrift, Zeitschrift für Deutschkunde, men hvis pibe efter nazismens  formelle magtovertagelse fik en ganske anden lyd: 

Han var blevet grundigt omskolet, men havde taget let på denne omskoling, for han forklarede alt ud fra samme udgangspunkt og anvendte kun to, oftest parvist koblede udtryk, som næsten var identiske med LTI (som selv ville sige ensrettede med [gleichgeschaltet]). Enhver strømning, ethvert værk, enhver forfatter er enten folkenær [volkhaft] og ”artsbevidst” [arthaft] eller ikke, og hvis Linden frakender nogen dette prædikat, har han også frakendt ham enhver etisk og æstetisk værdi, ja enhver eksistensberettigelse. Det sker afsnit efter afsnit, ofte side efter side. (LTI, side 306).

De to Gestapoofficerer, der havde til særlig opgave at terrorisere de af Dresdens jøder, der ikke allerede var deporteret til KZ-lejr, af jøderne selv kaldet for "bokseren" og "spytteren", var primitive bestier (selv om de havde officersrang). Den slags må man søge at klare, indtil man kan slå dem ihjel. Det behøver man ikke at bryde sit hoved med.Men et studeret menneske som denne litteraturhistoriker! Og bag ham dukker den store gruppe af litterater, digtere og journalister op, og den store gruppe af akademikere. Forræderi, hvorhen man end ser. (LTI, side 308)

Hvad er den intellektuelles rolle og forpligtelse i en tid, hvor

  • det retoriske pres på minoriteter, særligt etniske og religiøse, er massivt, overskridende grænsen til det vulgære;
  • den politiske grundorden er truet. Tænk fx på aktuelle forslag om ophævelse af internationale konventioner, spørgsmålstegn ved dommeres integritet og politologisk argumentation for at fratage modtagere af offentlige ydelser stemmeretten; og
  • den politiske samtale, særligt som følge af det såkaldte "integrationsproblem", er forfalden.

Eksisterer der en forpligtelse og kan den intellektuelle, fx. filosoffen, bidrage med noget til glæde for den del af befolkningen, der føler udviklingen bekymrende?

Det er det underliggende spørgsmål vi stiller, når vi præsenterer LTI og motivet bag udgivelsen af LTI på dansk i Filosofisk Forum, det toneangivende forum for filosofisk debat gennem nu 40 år. "Vi" er bogens oversætter til dansk, Henning Vangsgaard, og initiativtageren til udgivelsen, Knud Lindholm Lau.

Sprogkritiske tanker på video fra Bogforum
Hvis man vil varme op til aftenens debat, kan man her på www.klemperer.dk allerede nu se videooptagelser fra Bogforum 2010: Henning Vangsgaard kritiserer med udgangspunkt i kapitlet "Bokseren" den grasserende brug af sportsmetaforen uden tanke for, at Goebbels var dens opfinder. Andre LTI-aktualiseringer af lektor ved ÅU Steen Nepper Larsen, filosof Arno Victor Nielsen, formand for Dansk Forfatterforening Lotte Garbers, ambassadør og tidligere departementschef i Udenrigsministeriet K. E. Tygesen (der faktisk tager udgangspunkt i afsnittet om de dannedes forræderi), folkeoplysningskonsulent Hafida Bouylud med flere.

Tag dine venner og bekendte med. Elever og studerende, eller din lærer og holdkammerater? Det ville være flot, hvis denne aften blev præget af et stort publikum med lyst til at formulere ønsker til forskning og filosofi.

Filosofisk Forum har det med at skjule sig under vekslende adresser, men denne aften foregår på et af de vante steder, nemlig som nævnt Købmagergade 44 i København. Udtales Kø'ma'rgade, hvis man skal spørge en indfødt om vej.