God dialog

Indlæg på siden skal leve op til lovgivningen, herunder ophavsretsloven og straffeloven.

Tone og klang må ikke stille sig i vejen for en dialog om det saglige indhold.

--

Et  indlæg, der i sin helhed citerede et større indlæg i Ugeskrift for Læger, respekterede ikke ophavsretten (se Ophavsretsloven) og er derfor fjernet af redaktøren.