Hitlers stemme som overtalelse

For første gang har en skandinavisk retoriker undersøgt selve stemmen hos Hitler.

Læs mere i Rhetorica Scandinavia nr 7, 2010.

Flash Video: 

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.