hvis dit øje forarger dig...

Kommentarer

Der er mange måder at være

Der er mange måder at være blind på. Den retorik som anvendes idag overfor de der ikke passer ind i normernes "kasser", afdækker desværre nogle kedelige spor til fortiden.

marianne Olsen

Jeg klikkede for tidligt: her kommer min tekst:
Det er tankevækkende i denne tid, hvor tørklædedebatten igen dukker op, den lille dose ’arsenik’ som Klemperer omtaler, og som vi sluger dagligt, at se hvordan den udarter sig i øjeblikket. Min fagkollega, religionslæreren, lektor Paul Jørgensen, mener nu i Kristeligt Dagblad den 3. december at ”i det offentlige rum bør der være politisk neutralitet” hvormed han mener, hvis jeg har forstået hans indlæg ret, at det er utåleligt at folk dér tilkendegiver deres tilhørsforhold gennem deres klædedragt eller udsmykning. Altså:væk med det religiøse tørklæde!
Jeg gad vide om den debat er dukket op igen, fordi vores sprog er ved at indskrænkes til rene signaler, og til en frygt hos folk, der ikke ved hvad de skal stille op, når deres medmennesker viser sig så frie, at de tør vise sig med deres personligheder i et ’offentligt rum’ som også de anser for deres.
Er vi på vej ned ad den glidebane, ned i selve sprogfattigdommens pøl?
Jeg kom til at tænke på LTI side 83:
Her fortælles om ’en højere SS-officer [der] havde bragt sin kone til en privatklinik, hvor hun skulle føde. Han undersøgte hendes værelse, over sengen hang et Kristusbillede. ”Tag det billede ned”, krævede han af sygeplejersken, ”Jeg vil ikke have, at min søn ser en jødedreng som det første”. Jeg skal sige det til forstanderinden, veg den ængstelige sygeplejerske udenom, og SS-manden gik, efter at han havde gentaget sin befaling. Allerede næste morgen ringede forstanderinden til ham: ”De har fået en søn, hr. Obersturmführer, moderen har det godt, og også barnet er sundt. Og Deres ønske er også gået i opfyldelse: Barnet er kommet blindt til verden…”