Ib Poulsen udlægger LTI: Spindokterens kridtstreg.

Your browser is not able to display this multimedia content.

Problems viewing videos?
Download latest Flash Player

Ib Poulsen har som professor i dansk særligt interesseret sig for sprogpragmatikken, den del af sprogvidenskaben, der undersøger sprogets faktiske måde at fungere og virke på.

Hans læsning med efterføglende fortolkning og dialog med publikum står som en skarp kritik af dagens politiske offentlighed. Ganske aktuelt her i begyndelsen af december 2011, hvor vi har fået lov til at kigge ned i spindoktorernes medicintasker.