Klaus Slavensky: "Stjernen"

Your browser is not able to display this multimedia content.

Problems viewing videos?
Download latest Flash Player

Klaus Slavensky er aktiv i Dansk PEN og til daglig pressechef ved Institut for Menneskerettigheder.

Han læser og kommenterer kapitlet "Stjernen".

Kommentarer

Europæisk nazisme vokser - Dario Fo | Bernhard-Henri Levy

Appel fra Dario Fo, Bernard-Henri Levy og Benjamin Abtan

Det gælder hele Europa: for demokrati, mod racisme, antisemitisme og nynazisme: Lad os forene os!

Racisme, antisemitisme og nynazisme er på fremmarch både i Grækenland og andre steder i Europa, uden at demokratisk indstillede folk reagerer.

Den racistiske diskurs, der går på både holocaustfornægtelse, på antisemitisme og almindelig racisme og optrapning til flere og flere voldshandlinger truer demokratiets fundamentale værdier, og det netop i det land, hvor de er blevet til..

Vi må ikke betragte det som en ’naturlig’ og underordnet konsekvens af den økonomiske og sociale krise som rammer landet så ubønhørligt. Det er ikke bare fordi Menneskerettighederne er fundamentale, men også fordi slutningen på krisen ikke ligger lige om hjørnet.

Vi står over for en ubærlig situation i Grækenland i dag. Derfor må vi alle sammen, civilsamfundets ledere, intellektuelle, kunstnere, borgere der er engagerede i det sociale og politiske liv stå sammen og sige: ”Nu er det nok.

Det er mere end nok”! Det er nok, det er mere end nok med de racistiske overfald. Mere end nok med sammenstød mellem politi og de nynazistiske bøller fra ’gyldent daggry, mere end nok med racistiske, antisemitiske og benægtelses-slogans. Mere end nok med justitsmyndighedernes passivitet, med overbærenhed, med de facto beskyttelse og støtte til banditterne fra ’gyldent daggry’

De næres kun af de demokratisk sindedes ligegyldighed og vege adfærd. Og vi må være klare i mælet: Dette at bekæmpe racisme og antisemitisme og nynazisme i Grækenland er IKKE at bekæmpe Grækenland, det er at bekæmpe hadets ideologi som udfolder sig i hele vores verdensdel. Det er at slutte sig til hele Europas store kamp for demokratiet. Det er at støtte alle dem der andre steder i Europa tager del i denne kamp og som har brug for at demokrater tager affære i Grækenland. Det er at indgive alle, især de yngste, et håb og et perspektiv om en anden fremtid end den der handler om at betale en uoverstigelig gæld tilbage. Det er at genoplive den europæiske drøm om en virkelig demokratisk del af verden, demokratisk, fordi den er befriet for racisme og antisemitisme.

Europa skal engagere sig i denne store og smukke kamp, for de politikker vi pålægger Grækenland, især med hensyn til immigration og nøjsomhed skaber grobund for nynazisme.

Derfor opfordrer vi alle folk af god vilje, alle som vil retfærdighed, frihed og lige muligheder, til at slutte sig til os og udtrykke deres tilslutning til demokrati og afvisning af racisme, antisemitisme og nynazisme.

Der er en stilfærdig demonstration lørdag den 15. december ved det Græske Parlament i Athen.

 

Underskrevet:

Benjamin Abtan, fmd for EGAM, Den europæiske Antiracismeorganisation

Dario Fo, instruktør, skuespiller, modtager af Nobelprisen

Bernard – Henri Lévy, filosof.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernard-henri Levy og Dario Fo (fotos: Wkicommons)