Klemperer (1881-1960)

Som født jødisk blev Klemperer afsat fra sit professorat i romansk sprogvidenskab kort efter nazisternes magtovertagelse i 1933. Da jøder tillige blev forment adgang til biblioteker og tidsskriftsabonnementer, måtte han helt indstille sin videnskabelige virksomhed. Herefter helligede han sig studiet af sprogets brug og misbrug under nazismen og "hele tiden hjalp det krav, jeg stillede til mig selv: iagttag , studér, indprent, hvad der sker - for i morgen vil alt se anderledes ud, i morgen vil alt føles anderledes; fasthold, hvordan det manifesterer sig fungerer lige nu".

Notaterne til arbejdet blev bragt i sikkerhed hos en ven af hanskone Eva Schlemmer. Havde Gestapo under de jævnlige husundersøgelser fundet dem, havde henrettelsen med sikkerhed ventet. Klemperer levede på lånt tid, med KZ-interneringen udsat alene fordi han var ikke-jødisk gift.

I Dresdenbombardementets tumult undslap parret han og overlevede med gode menneskers hjælp på mirakuløs vis med fjernelsen af jødestjernen som den første handling mod friheden.

Meget af dette vil være tusindsvis dansklæsende bekendt gennem Klemperers krigsdagbøger, med efterskrift af oversætteren Henning Vangsgaard, der i år 200 med stor succes blev udgivet af Gyldenda..Hvor man også kan læse om Klemperers valg af øst fremfor vest, da livet skuille fortsætte efter 12 udmarvende år.