Protest mod nynazist i Europarådets parlamentariske delegation mod diskrimination.

 

Nynazisten Eleni Zarouli er blevet medlem af den græske delegation mod diskrimination i Europarådets parlamentariske forsamling.

Ja, den vanvittige selvmodsigelse er en realitet.

SOS mod racisme, Danmark, har skrevet til vores repræsentant i Europaparlamentet, Mogens Jensen, og bedt ham protestere. Han svarer:

"Jeg deler jeres synspunkt vedr. partiet, men vi må respektere at det er et demokratisk valgt parti og at Grækenlands parlament har retten til selv at sammensætte sin delegation til Europarådet.

Man kan i Europarådets parlamentariske forsamling ikke anfægte et enkelt medlems akkreditiver, så skal hele delegationens akkreditiver anfægtes.

 

Men vi har som medlemmer alle muligheder for at imødegå delegatens holdninger og synspunkter i alle sammenhænge. Det er i øvrigt  interessant at ethvert nyt medlem skal skrive under på en højtidelig erklæring om at ville efterleve Europarådets basale principper. I så fald må Eleni Zaroulia jo have skrevet under på principper der strider mod hendes eget partis grundlæggende synspunkter og det kan hun holdes op på."

Imidlertid rejser Benjamin Abtan, formanden for det europæiske netværk EGAM (European Grassroot Against Racism) til Grækenland for at møde den græske Premierminister og følge op det det åbne brev han skrev til ham, hvor han opfordrede ham til at ekskludere nynazisten: Eleni Zarouli kalder de fremmede, altså fremmede i Grækenland, for undermennesker, partiet ’gyldent daggry’ henviser til Mein Kampf og bruger nazihilsen, og det vil vi prøve at imødegå så hurtigt som muligt.

Det er alt sammen set før – Også den oplysning deadline 17:00 bragte i går om, at man overvejer at aflive handicappede børn fordi 'deres liv ikke er noget værd' - og med indrømmelsen af at disse menneskefjender er demokratisk valgt. Det er uhyggelige mindelser.

Derfor er det nødvendigt at alle protesterer hurtigt og højlydt.