Steen Nepper Larsen på Bogforum 2010

Your browser is not able to display this multimedia content.

Problems viewing videos?
Download latest Flash Player

Sprogkritiker og filosof Steen Nepper Larsen ser mange paralleller mellem mekanismerne i Det Tredje Riges sprog og det nysprog, der har udviklet sig her i landet, hvad enten det handler om minoriteter eller andre politiske forhold. Han prognosticerede, at ikke meget ville forandre sig om regeringsmagten skulle skifte? Fik Nepper Larsen ret i, at ikke meget i retorikken overfor etniske minoriteter ville forandre sig.?