LTI - Lingua Tertii Imperii

Victor Klemperer tog fra nazismens begyndelse noter til sin analyse af Det Tredje Riges sprog, og da resultatet udkom som LTI i 1947, kunne undersøgelsen ikke affærdiges som bagklogskab. Hans enorme sanseevne havde registreret sprogets signaler om den masseudryddelse og krig, der skulle komme. Ikke nok med det: Som sprogforsker og født jødisk havde han også set og mærket den forfølgelse, der lå i selve sproget, allerede før ordenes vold blev til fysisk vold.

LTI dokumenterer i detaljer, hvorledes nazitidens sprog på samme tid var et spejl og et kompas. I spejlet sås mentalitet og hensigt, i kompasset lå regimets kurs udstukket. Det Tredje Riges ”ordbog” viser rækkevidden af nazismens påvirkning og demonstrerer samtidigt Klemperers evne til at se Det Tredje Riges sprog alle steder: På henkastede sedler, i samtaler på tvangsarbejdspladsen, i propaganda, i dødsannoncer, i strækmarch samt i de bøger, aviser og andre medier, han som jøde kun sjældent havde adgang til.

Klemperer er i LTI en letlæst og stor essayist, som han også er det i sine krigsdagbøger, der udkom på dansk på Gyldendal i 2000. Han er også en videnskabsmand, der, forud for sin tid, lavede diskursanalyser før ordet og teorien overhovedet blev opfundet; men netop ved at bygge på en metodeløs omtanke giver han os alle fantasi og redskaber til at forstå vor egen tids mentalitetsspejl og misvisningkompas. Bogen giver os indsigt og viden til at handle i den sprogkamp, vi befinder os midt i-