Initiativet LTI på dansk

LTI på danske er ikke blot udgivelsen af en bog på dansk, det er et samlet initiativ, der udspringer af bogen og det har en retning: Det vil give mennesker redskaber til at forstå hensigten bag sproget og til at vægre sig mod sproglig forførelse i en retning, man bagefter nemt kan komme til at fortryde-

Udgivelsen sker i en tid med massive negativt bårne ytringer mod de anderledes: De, der ikke kommer her fra landet; der tror noget andet, end de fleste; der har andre holdninger; en anden seksualitet; en anden status; eller en anden helbredstilstand.

LTI på dansk er en buket af initiativer, man løbende kan læse mere om her på siden, og som vil blive udviklet i en dialog med enhver, der ønsker at styrke  beredskabet overfor det sprog, der håner en minoritet eller skaber måder at tale sammen på, der bygger på en opfattelse af mennesker som værende ikke-ligeværdige.

Men hvordan kan et sådant arbejde overhovedet udspringe af Klemperers videnskabelige hovedværk, LTI? Som ingen hidtil har turdet oversætte og udgive? Hvorfor læse det?

Fordi Klemperers enorme sanseevne og analytiske sans er en inspiration for den, der  vil forholde sig kritisk til vore dages sprog. Han havde et dobbeltblik, vi kan have glæde af i dag. Sproget er på samme tid to ting: Det er spejl for tanken og røber den talendes inderste holdning og hensigt. Og det er et kompas, der, ofte misvisende, styrer os bestemte retninger.

At afkode hensigten og vægre sig mod misvisningen må være en pligt for enhver demokrat. At forholde sig bevidst til det, der også ubevidst forsøger at styre os frem mod forskellig behandling af det ens, mennesket.