tekst og tale a/s

Bag initiativet LTI på dansk står kommunikationsvirksomheden tekst og tale a/s ved Knud Lindholm Lau-

www.tale.dk