Gert Sørensen: Fra Mussolini til Berlusconi - er vi blevet klogere?

Gert Sørensen er lektor ved Københavns Universitet med speciale i italiensk historie og kultur. Han har et omfattende forfatterskab med hovedvægt på italiens historie og fascime, senest med værket Berlusconi og den moderne fyrste. Han tager udgangspunkt i kapitlet "Ti år med fascisme".

Bettina Post: På én og samme arbejdsdag

Med udgangspunkt i kapitlet "På én og samme arbejdsdag" hæfter formanden Dansk Socialrådgiverforening sig ved den ubevidste overtagelse af nazismens tankesæt, fra sprog til hilsen. Med udgangspunkt i pointdiskussionen rejser hun spørgsmålet, om beslutningstagerne i dag også er "forgiftede" som Klemperer kalder det i sit berømte citat om ord, der kan virke som bitte små doser arsenik: De sluges ubemærket, de synes ikke at have nogen virkning, men efter nogen tid viser giftens virkning sig alligevel. (LTI, side 29).

Fahmy Almajid: LTI er aktuel

Fahmy Almajid er født i Syrien og har levet i Danmark siden han kom hertil som studerende i 1971. Har arbejdet som journalist ved Danmarks Radio, været integrationskonsulent og udgivet både fagbøger og fiktionsbøger med integration og kulturmødet som tema.

Han finder LTI skræmmende aktuel. 

Solvej Berlau: LTI og folkedrab

Solveig Berlau arbejder ved indsatsområdet Holocaust og Folkedrab på Dansk Institut for Internationale Studier. Hendes ansvarsområder er særligt den danske Auschwitzsdag samt udvikling og afholdelse af undervisningsforløb om folkedrab og de processer, der leder op til dem.

Ib Poulsen udlægger LTI: Spindokterens kridtstreg.

Ib Poulsen har som professor i dansk særligt interesseret sig for sprogpragmatikken, den del af sprogvidenskaben, der undersøger sprogets faktiske måde at fungere og virke på.

K. E. Tygesen om "Vergangenheitsbewältigung" og Den Kolde Krig

K.E. Tygesen var dansk ambassadør i Tyskland 1989-95, altså under genforeningen, og departementschef i Udenrigsministeriet 1983-89

Henning Vangsgaard om sportsmetaforik nu og hos Goebbels

Næppe mange tænker på, at Goebbels var en ivrig dyrker af sportsmetaforen. Og hvor meget fortæller den egentlig om den politiske virkelighed bag de nemt inddriblede udtryk?

Arno Victor Nielsen læser og kommenterer uddrag af kapitlet "Forspil"

Filosof og magister i nordisk filologi Arno Victor Nielsen læser og kommenterer uddrag af kapitlet "Forspil".

Hafida Bouylud på Bogforum 2010: "Stjernen"

Hafida Bouylud, folkeoplysningskonsulent i AOF, læser og kommenterer uddrag af kapitlet "Stjernen".

Steen Nepper Larsen på Bogforum 2010

Sprogkritiker og filosof Steen Nepper Larsen ser mange paralleller mellem mekanismerne i Det Tredje Riges sprog og det nysprog, der har udviklet sig her i landet, hvad enten det handler om minoriteter eller andre politiske forhold. Han prognosticerede, at ikke meget ville forandre sig om regeringsmagten skulle skifte? Fik Nepper Larsen ret i, at ikke meget i retorikken overfor etniske minoriteter ville forandre sig.?

Udgiv indhold